Giới thiệu

  • Hiện nay việc xử lý nền móng bằng sử dụng cọc khoan nhồi đã trở nên phổ biến.
  • Cọc ép là sử dụng máy để ép cọc bê tông đã được đúc sẳn tại xưởng, ép xuống lòng đất
  • Cọc khoan nhồi được hiểu nôm na là sử dụng máy khoan tạo lỗ tròn (giống giếng nước), hạ cốt thép vào lỗ khoan và đổ bê tông tại chỗ

Qui trình thi công cọc khoan nhồi như sau